top of page
תמונת חוץ קמפוס חדשנות צפת בתפוח פיס

מטרת הקמפוס

קמפוס חדשנות צפת, הוקם במטרה להיות מרכז העשרה לתושבי העיר צפת ולפתוח בפניהם צוהר לעולמות חדשים בחזית הקדמה ולאפשר להם ללמוד, להתנסות ולהתמקצע בתחומי דעת מגוונים וחדשניים לצד מתן כלים ומיומנויות, על מנת שיהיו פורצי דרך ויובילו יוזמות של חדשנות, יהיו מוקד של יצירה ויובילו בשורה של מצויינות.

ייעוד הקמפוס

הקמפוס הוקם על מנת להוות פלטפורמה ובית גידול פורץ דרך המאפשר חשיפה והתמקצעות בתחומי דעת טכנולוגיים ומדעיים מובילים ומקדם אוריינות דיגיטלית לכל שכבות האוכלוסייה בעיר. המרכז מייצר מסלולי הצטיינות והעצמה ומכוון להצמיח מובילי חדשנות שישפיעו במעגלים רחבים יותר ויגיעו למיצוי יכולותיהם ולהישגים שיובילו את העיר צפת ומדינת ישראל לעולם טוב יותר.​

חזון הקמפוס

הקמפוס יפעל לקידום מצוינות והכשרה מדעית דיגיטלית וטכנולוגית לכלל האוכלוסיות ושכבות הגיל בצפת ויפעיל הכשרה ייעודית המותאמת לאתגרי המאה ה-21, על מנת להיות כח מוביל להעצמת הקהילה בתחומי היזמות והחדשנות. המרכז יקדם שיתופי פעולה עם עוגני מקצוענות וידע בעיר ובהם האקדמיה, בית הספר לרפואה ותעשייה באזור על מנת לשמר אוכלוסייה מצטיינת בקהילה לחיזוק העיר.

bottom of page